flagi

Oferta

WISKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa oferuje usługi w zakresie:

  • kompleksowej obsługi bocznic kolejowych
  • dzierżawę lokomotyw spalinowych
  • dzierżawę lokomotyw elektrycznych
  • przewozy kolejowe

Realizacja iXXL Studio Reklamy. Prosta 48a Kielce